Nonogram.online

Rébusová hra

game html js
More info
Nonogram.online - náhled
Náhled hry
Nonogram.online - náhled
Náhled během řešení hlavolamu
Nonogram.online - náhled
Výsledek

Editor levelů:

Nonogram.online - náhled
Krok 1: Hráč nakreslí obrázek na plátno o velikosti 5x5, 10x10 nebo 15x15.
Nonogram.online - náhled
Krok 2: Přes nakreslený brázek se nakreslí layout, který bude sloužit jako obrazec pro hru.
Nonogram.online - náhled
Krok 3: V PHP se obrázek a layout převede na 8-bit PNG.
Nonogram.online - náhled
Ukázka z některých obrázků vytvořených uživateli.
nonogram.online